Creació marca d'assegurances

Creació marca d'assegurances

On Seguros

Xoo Studio ha desenvolupat el logotip i imatge corporativa per a una nova empresa del sector serveis : ONSEGUROS.com . El disseny realitzat es basa en una resolució tipogràfica, on destaca el gest de l'O, que ens remet a la imatge d'un salvavides com a concepte de seguretat i de tranquil·litat, vincles absolutament positius per a una empresa d'assegurances.

El resultat és una marca que es comunica d'una manera molt directa i senzilla. Xoo Studio també ha creat el claim que acompanya aquesta marca: "Al teu costat en un clic ", amb el qual s'emfatitza el fet que l'activitat de ONSEGUROS.com es desenvolupa principalment en l'entorn internet, fet que es veu reforçat amb el ". com" que trobem integrat en el mateix logotip.

creació marca disseny gràfic terrassa
Logotip ONSEGUROS.com desenvolupat per Xoo Studio. | Xoo Studio - Creació de marca i disseny gràfic  a Terrassa