Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa (PDI)

Felicitació 2013

Industrial Development Plan of Terrassa (PDI)

Ajuntament de Terrassa